KLOWER RC CARS K10

7,10

KLOWER RC CAR K10 Zaščitno mazivo, ki vsebuje posebno mešanico topil in razmaščevalnih sredstev, primernih za čiščenje tvojih avtomobilskih modelov. Ščiti elektronske komponente pred blatom, umazanijo in tekočimi/oljnatimi snovmi. Je močno razmaščevalno sredstvo, ki učinkovito deluje na mehanizme prenosa ter razmasti in očisti katero koli površino.Njegovo močno formulo je mogoče enostavno izprati in ne pušča sledov ali ostankov. Formula ne poškoduje površin in jih ne razje. Je učinkovito sredstvo proti trenju, ki se dobro izkaže tudi v najbolj ekstremnih razmerah.

EMBALAŽA
Pršilo 400 ml

Uporaba
Dobro pretresite razpršilno dozo, da aktivirate formulo. Razpršilno dozo držite na razdalji 30 cm od površine. Sredstvo nanesite na celotno površino. Počakajte, da izhlapi. Presežek sredstva očistite s čisto krpo.

Informacije o izdelku
>> TEHNIČNI LISTA

Kategorija:

OPOZORILA: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Vsebnik pod tlakom: ob segrevanju lahko poči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe in razpokane kože. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od virov toplote, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne kaditi. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Embalaže ne preluknjajte ali sežigajte, niti ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. PRI STIKU Z OČMI: nekaj minut temeljito izpirati z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če draženje oči ne preneha, poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Vsebino/posodo zavrzite v skladu z nacionalnimi predpisi.

SESTAVINE: destilati (zemeljsko olje), lahka frakcija hidrotretiranja in sulfonskih kislin, zemeljsko olje, kalcijeve soli.