KLOWER RC CARS K11

6,20

KLOWER RC CAR K11 Čistilno in razmaščevalno sredstvo, primerno za čiščenje in mazanje matic, vijakov in vseh oksidiranih mehanizmov tvojega avtomobilskega modela. Preprečuje rjo in korozijo na vsaki kovini, ki je izpostavljena zraku. Namaže in očisti vse premične mehanske dele.

EMBALAŽA
Pršilo 400 ml

Uporaba
DOBRO PRETRESTI. Razpršilno dozo držite na razdalji 30 cm od površine. Za boljše razprševanje izdelka pritisnite pršilnik do konca. Razpršite na površino, ki jo je treba obdelati, in pustite delovati. Skrbno obrišite. Vsebuje aceton. Sredstvo ni primerno za uporabo na določenih tipih gum ali plastičnih mas; prosimo vas, da sredstvo preizkusite na skritem delu površine, da preverite morebitne neželene učinke!

Informacije o izdelku
>> TEHNIČNI LIST

Kategorija:

OPOZORILA: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Vsebnik pod tlakom: ob segrevanju lahko poči. Povzroča hudo draženje oči. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od virov toplote, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne kaditi. Embalaže ne preluknjajte ali sežigajte niti po uporabi. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Preprečiti sproščanje v okolje. Prestreči razlito tekočino.

SESTAVINE: OGLJIKOVODIKI C7, N-ALKANI, IZOALKANI, CIKLIČNI; OGLJIKOVODIKI C6 IZOALKANI < 5 % n-HEKSAN; 2-PROPANOL; ETIL ACETAT